റോമൻ സാമ്രാജ്യം മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം ക്ലാസ് 11 കുറിപ്പുകൾ ചരിത്രം

മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം

പലക സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ്, യുപി ബോർഡ്, ജെഎസി ബോർഡ്,  എച്ച്ബിഎസ്ഇ ബോർഡ്, ബീഹാർ ബോർഡ്, ബിഎസ്ഇബി ബോർഡ്, ആർബിഎസ്ഇ ബോർഡ്, യുപിപിഡി, ഇഇ ബോർഡ്, എപി ബോർഡ്, ഇഡിസി-ഐഐടിജി, ഐഐടിജി   
… . .class  11.
ഉള്ളടക്കം ചരിത്രം
അധ്യായത്തിന്റെ പേര് മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഒരു സാമ്രാജ്യം
ശീർഷകം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ക്ലാസ് 11 മൂന്ന് ഖാൻമാർ തമ്മിലുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നു
ഒരു മാധ്യമം തെലുങ്ക്
പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കുറിപ്പുകൾ   സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ, ഐഎഎസ്, നെറ്റ്, എൻആർഎ,    യുപിഎസ്സി,  എസ്എസ്സി, എൻഡിഎ,   എല്ലാ സർക്കാർ പരീക്ഷകളും  

റോമൻ സാമ്രാജ്യം മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം ക്ലാസ് 11 കുറിപ്പുകൾ ചരിത്രം, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനും എ.ഡി 630 നും ഇടയിൽ റോമും ഇറാനും യൂറോപ്പ്, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി. റോമിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു പൊതു ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ ഐക്യപ്പെട്ടു, അതിന്റെ സൈന്യം ശക്തിയും വെല്ലുവിളിയും. കാസ്പിയൻ കടൽ മുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഇറാനിയൻ ജനതയെ പാർത്ഥിയൻമാരുടെയും സസാനിയക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറാൻ ഭരിച്ചു.

ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യതിരിക്തമായ സാമൂഹിക ശ്രേണികളുണ്ടായിരുന്നു; വരേണ്യവർഗം, മധ്യവർഗം, താഴ്ന്ന വർഗങ്ങൾ. പൗരാണികതയുടെ അവസാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച, നഗര സമൃദ്ധി, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വ്യാപനം എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ ഉയർച്ചയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. പടിഞ്ഞാറൻ റോം ശിഥിലമായപ്പോൾ കിഴക്കൻ റോം (ബൈസാന്റിയം) ഇസ്ലാമിക വികാസത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. അവരുടെ പാരമ്പര്യം ആഗോള ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം

യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നീ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടന്ന പുരാതന റോമൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത്.

ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക:

 • റോമൻ, ഇറാനിയൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കഥകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളുടെ ഒരു നിധി ലഭിക്കാൻ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട്.
 • ഈ സ്രോതസ്സുകളെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: വാചകങ്ങൾ, പ്രമാണങ്ങൾ, ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ.
 1. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ: വൈവിധ്യമാർന്ന  ഗ്രന്ഥ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
  • സമകാലികർ എഴുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ, പലപ്പോഴും “ചരിത്രങ്ങൾ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഭൂതകാലത്തിന്റെ വർഷം തോറും വിവരണം നൽകുന്നു.
  • കത്തുകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, പ്രബന്ധങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ അവരുടെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, നിയമ ഭൂപ്രകൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.
 2. രേഖകൾ: ഡോക്യുമെന്ററി ഉറവിടങ്ങളിൽ പാപ്പിറസ് സ്ക്രോളുകളിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങളും രേഖകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിഖിതങ്ങൾ അക്കാലത്തെ ഭാഷയെയും ആചാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.
  • നൈൽ നദീതീരത്ത് വളരുന്ന ഈന്തപ്പന പോലുള്ള സസ്യമായ പാപ്പിറസ് ഒരു പ്രചാരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് വസ്തുവായി പ്രവർത്തിച്ചു.
  • പുരാതന നാഗരികതകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കരാറുകൾ, അക്കൗണ്ടുകൾ, കത്തുകൾ, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്നു.
 3. ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ: പുരാവസ്തു കണ്ടെത്തലുകൾ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു.
  • ഖനനത്തിലൂടെയും ഫീൽഡ് സർവേകളിലൂടെയും കണ്ടെത്തിയ ഈ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഭൂതകാലവുമായി വ്യക്തമായ ബന്ധം നൽകുന്നു.
  • കെട്ടിടങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും മുതൽ മൺപാത്രങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ, ആകാശത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്ത പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ വരെ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.
https://cbsestudyguru.com/മൂന്ന്-ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം-ഒരു-സാമ്രാജ്യം/
മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ:

റോം, ഇറാൻ എന്നീ രണ്ട് ശക്തമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ വിപുലമായ ആധിപത്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ശത്രുതയും ഉപയോഗിച്ച് ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി.

റോമൻ സാമ്രാജ്യം

 • ആധുനിക യൂറോപ്പിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ക്രസന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിസ്തൃതിയിലൂടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ ആധിപത്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

ഇറാന്റെ സ്വാധീനം:

 • കാസ്പിയൻ കടലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഇറാനിയൻ സാമ്രാജ്യം നിയന്ത്രിച്ചു, കിഴക്കൻ അറേബ്യയിലേക്കും ചിലപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

റോമിലെയും ഇറാനിലെയും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അയൽക്കാരായിരുന്നു, യൂഫ്രട്ടീസ് നദിക്കരയിൽ ഇടുങ്ങിയ ഭൂപ്രദേശം പങ്കിട്ടു.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ:

 • മെഡിറ്ററേനിയനിലെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, യൂറോപ്പിനെയും ആഫ്രിക്കയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സഹായിച്ച ഒരു പാത പോലെയായിരുന്നു കടൽ. റോമിന്റെ സ്വാധീനം വടക്ക് റൈൻ, ഡാന്യൂബ് നദികൾ വരെയും അതിന്റെ തെക്കൻ അതിർത്തി സഹാറ മരുഭൂമിയുമായിരുന്നു.
 •  ഇറാനിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം കാസ്പിയൻ കടലിൽ നിന്ന് കിഴക്കൻ അറേബ്യയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നിയന്ത്രണം നേടുകയും ചെയ്തു. യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയാൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ കാലത്തെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.

റോമൻ സാമ്രാജ്യം | ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യം

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ വ്യക്തമായ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം:

 • റോമൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നിർണായക കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യം.
 •  മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഉയർന്നുവന്ന അവസാന സാമ്രാജ്യം, മാറുന്ന അധികാര ചലനാത്മകതയും അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികളും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.
https://cbsestudyguru.com/an-empire-across-three-continents/
An Empire Across Three Continents | Roman Empire

റോമൻ സാമ്രാജ്യവും ഇറാനിയൻ സാമ്രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം:

 • റോമൻ, ഇറാനിയൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം അവയുടെ സാംസ്കാരിക ഘടനയിൽ കാണാം.
 • ഈ സമയത്ത്, ഇറാനിൽ അധികാരം വഹിച്ചിരുന്ന പാർത്ഥിയൻ, സസാനിയൻ രാജവംശങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇറാനിയൻ ജനതയെ ഭരിച്ചു.
 • റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു പൊതു ഗവൺമെന്റ് ഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഐക്യപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സമ്പന്നമായ ഒരു നിര അവതരിപ്പിച്ചു.
 • റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ, ഭാഷാ വൈവിധ്യം അതിന്റെ സ്വത്വത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.
 • പല ഭാഷകളും അതിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചപ്പോൾ, രണ്ട് ഭാഷകൾ ഭരണത്തിന്റെ തൂണുകളായി വേറിട്ടുനിന്നു: ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക്.
  • ലത്തീനും ഗ്രീക്കും കേവലം ആശയവിനിമയ ഭാഷകളായിരുന്നില്ല; സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അടിത്തറയായിരുന്നു അവ.
  • പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ഉപരിവർഗം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പാശ്ചാത്യ എതിരാളികൾ ലത്തീൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
 • എന്നിരുന്നാലും, ഭാഷാപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ അതിർവരമ്പുകളെ മറികടന്ന് ഒരൊറ്റ ചക്രവർത്തിയോടുള്ള കൂറ് എല്ലാ പൗരന്മാരെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു.
 • ലത്തീനും ഗ്രീക്കും ഭരണഭാഷകളായിരുന്നു, ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പാലം സൃഷ്ടിച്ചു.

പ്രിൻസിപ്പേറ്റും സെനറ്റും:

 • ക്രി.മു. 27-ൽ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തിയായ അഗസ്റ്റസ് പ്രിൻസിപ്പേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി.
 • ഏക ഭരണാധികാരിയായിരുന്നിട്ടും, സെനറ്റിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അഗസ്റ്റസ് ‘പ്രമുഖ പൗരൻ’ എന്ന ആശയം നിലനിർത്തി.
 • സെനറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചക്രവർത്തിമാരുടെ പെരുമാറ്റം വിലയിരുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രൊഫഷണൽ ആർമി:

 • ആദ്യകാല സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനമായിരുന്നു റോമൻ സൈന്യം.
 • നിർബന്ധിത പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, റോമിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ശമ്പളമുള്ള സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടിത സംഘടനയായി മാറി.
 • സൈനികരുടെ വിശ്വസ്തത അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ കലാപങ്ങൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ വിധിയെ സ്വാധീനിക്കും.
 • സെനറ്റർ പക്ഷപാതിത്വമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പലപ്പോഴും സൈന്യത്തെ പ്രവചനാതീതമായ അക്രമത്തിന്റെ ഉറവിടമായി ചിത്രീകരിച്ചു, ഇത് സെനറ്റുമായുള്ള പിരിമുറുക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

അവസാന സാമ്രാജ്യം: വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തനവും

 • മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പിന്തുടർന്ന അവസാന സാമ്രാജ്യം, സാമ്രാജ്യം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനാൽ ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
പ്രതിസന്ധിയും പരിവർത്തനവും:
 • അവസാന സാമ്രാജ്യം സാമ്പത്തിക, സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു, ഇത് അധികാര ചലനാത്മകതയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
 • പ്രൊഫഷണൽ സൈന്യം ശക്തമാണെങ്കിലും ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമാകും.
 • എ.ഡി. 69-ലെതുപോലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ, വിഭജിക്കപ്പെട്ട സൈന്യങ്ങൾ സ്ഥിരതയിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
വിപുലീകരണവും സങ്കോചവും:
 • റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ, അതിന്റെ വിശാലമായ പാരമ്പര്യ പ്രദേശങ്ങൾ കാരണം ബാഹ്യ യുദ്ധം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു.
 • എന്നിരുന്നാലും, ട്രാജൻ ചക്രവർത്തി യൂഫ്രട്ടീസിലുടനീളം നടത്തിയ വിപുലീകരണ പ്രചാരണം കീഴടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടമാക്കി.
 • റോമൻ പ്രവിശ്യാ പ്രദേശത്തേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സമീപ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തേക്ക് ആശ്രിത രാജ്യങ്ങൾ ക്രമേണ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
നഗര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവിശ്യാ വരേണ്യരും:
 • കാർത്തേജ്, അലക്സാണ്ട്രിയ, അന്ത്യൊക്യ തുടങ്ങിയ നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിലും നികുതിയിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
 • തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ഉയർന്ന വർഗങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പ്രവിശ്യകളിലേക്കുള്ള അധികാരമാറ്റത്തിന് അടിവരയിട്ടു.
 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെയും സൈനിക കമാൻഡർമാരെയും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ വരേണ്യവർഗമായി പ്രവിശ്യാ ഉപരിവർഗങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.

സമന്വയം

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിണാമം ആദ്യകാല, അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസ്കാരം, ഭരണം, സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരസ്പരബന്ധമാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ സവിശേഷത.

പ്രധാന കളിക്കാരും അധികാരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും:
 • ചക്രവർത്തി, സെനറ്റ്, സൈന്യം എന്നിവ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളികളായിരുന്നു.
 • കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള പിന്തുടർച്ച പലപ്പോഴും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിച്ചു.
 • സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വ്യക്തിഗത ചക്രവർത്തിമാരുടെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
ഇറ്റലിയുടെ തകർച്ച, പ്രവിശ്യകളുടെ ഉയർച്ച:
 • ഇറ്റലിയുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ തകർച്ചയും നഗരവൽക്കരണവും പ്രവിശ്യാ വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും നയിക്കുന്ന പ്രവിശ്യകളുടെ ഉയർച്ചയും അധികാര ചലനാത്മകതയിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി.
 • ഗാലിയനസ് ചക്രവർത്തി സെനറ്റർമാരെ സൈനിക കമാൻഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സെനറ്റർ വർഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറയുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.

മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രതിസന്ധി

 1. പ്രതിസന്ധിയുടെ ആവിർഭാവം:
  • മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ ഭൂകമ്പപരമായ മാറ്റം വരുത്തി.
  • ഒന്നിലധികം മുന്നണികളിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷുബ്ധതയുമാണ് പ്രതിസന്ധിയെ നിർവചിച്ചത്.
 2. മൾട്ടി ഫ്രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ:
  • 230-കൾ മുതൽ സാമ്രാജ്യം ഒരേസമയം സംഘർഷങ്ങൾ നേരിട്ടു.
  • ഈ സാഹചര്യം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അധികാര പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.
 3. സസാനിയക്കാരുടെ ഉയർച്ച:
  • ക്രി.വ. 225-ൽ ഇറാനിൽ സസാനിയൻ രാജവംശം ഉയർന്നുവന്നു.
  • അതിന്റെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അത് ആക്രമണാത്മകവും വിപുലീകരണപരവുമായിരുന്നു.
  • 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, സസാനിയക്കാർ യൂഫ്രട്ടീസിലേക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയും കിഴക്കൻ അതിർത്തികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
 4. ബാർബേറിയൻ ആക്രമണം:
  • ഒരേസമയം, ജർമ്മനിക് ഗോത്രങ്ങളും അലമാനി, ഫ്രാങ്ക്സ്, ഗോത്ത്സ് തുടങ്ങിയ കോൺഫെഡറസികളും റൈൻ, ഡാന്യൂബ് അതിർത്തികൾക്കെതിരെ കുതിച്ചുയർന്നു.
  • ക്രി.വ. 233 മുതൽ 280 വരെ കരിങ്കടൽ മുതൽ തെക്കൻ ജർമ്മനി വരെയുള്ള പ്രവിശ്യകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
 5. ചക്രവർത്തിമാരുടെ കൊടുങ്കാറ്റ്:
  • ചക്രവർത്തിമാരുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പിന്തുടർച്ചയാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ വ്യക്തമായ സൂചകം.
  • വെറും 47 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 ചക്രവർത്തിമാർ എഴുന്നേൽക്കുകയും വീഴുകയും ചെയ്തു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്രാജ്യം സഹിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ പിന്തുടർച്ച അടിവരയിടുന്നു.
https://cbsestudyguru.com/an-empire-across-three-continents/
Roman Empire Third-Century Crisis | An Empire Across Three Continents

ലിംഗഭേദം, സാക്ഷരത, സംസ്കാരം

Early Roman Society: A Tapestry of Family, Women, Literacy and Culture

റോമൻ സാമ്രാജ്യം

 • പ്രദേശങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും മൊസൈക്ക് ആയ റോമൻ സാമ്രാജ്യം പ്രാഥമികമായി അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് സമ്പ്രദായത്താൽ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു, ലത്തീൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവ പ്രധാന ഭരണഭാഷകളായി പ്രവർത്തിച്ചു.
 • പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ഉയർന്ന വർഗങ്ങൾ ഗ്രീക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ വരേണ്യവർഗങ്ങൾ ലത്തീൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
 • അവരുടെ ഭാഷയോ സ്ഥലമോ പരിഗണിക്കാതെ, സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നിവാസികളും ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രജകളായിരുന്നു.

ഫാമിലി Dynamics

 • വിപുലമായ കുടുംബ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി റോമൻ സമൂഹം അണുകുടുംബങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
 • പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കൾ സാധാരണയായി മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നില്ല, പ്രായപൂർത്തിയായ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു വീട് പങ്കിടുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നു.
 • കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റോമൻ വീക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അടിമകളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സ്ത്രീകളുടെ നില

 • സ്വത്ത് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെയും മാനേജുമെന്റിന്റെയും കാര്യത്തിൽ റോമൻ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധേയമായ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു.
 • വിവാഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഭാര്യമാർ അവരുടെ ജനന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സ്വത്തവകാശം നിലനിർത്തുന്ന രൂപമെടുത്തു.
 • വിവാഹസമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീധനം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോയെങ്കിലും അവർ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രാഥമിക അവകാശികളായി തുടർന്നു.
 • നിയമപരമായി പറഞ്ഞാൽ, വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ ഒരൊറ്റ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമല്ല, മറിച്ച് രണ്ട് സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളാണ്.
 • വിവാഹമോചനം താരതമ്യേന ലളിതമായിരുന്നു, അത് പങ്കാളിയിൽ ഒരാൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.
 • വിവാഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു, ചില സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ആധിപത്യമോ അക്രമമോ നേരിട്ടു.

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാക്ഷരത

 • സാക്ഷരതാ നിരക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നു.
 • പോംപീ പോലുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങൾ ചുവരുകളിൽ പരസ്യങ്ങളും ധാരാളം ഗ്രാഫിറ്റികളും ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപകമായ കാഷ്വൽ സാക്ഷരത പ്രകടമാക്കി.
 • ഇതിനു വിപരീതമായി, നിരവധി പാപ്പിരികൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈജിപ്ത് ഔപചാരിക രേഖകൾക്കായി പ്രൊഫഷണൽ എഴുത്തുകാരെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു.
 • രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ രേഖകൾ പലപ്പോഴും എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയാത്ത വ്യക്തികളെ പരാമർശിക്കുന്നു.
 • സൈനികർ, ആർമി ഓഫീസർമാർ, എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർമാർ തുടങ്ങിയ നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ സാക്ഷരത കൂടുതൽ സാധാരണമായിരുന്നു.

സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം

 • റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ പ്രകടമായ ഒരു നിർണ്ണായക സവിശേഷതയായിരുന്നു.
 • ഈ വൈവിധ്യം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി മത ആരാധനാരീതികളിലും പ്രാദേശിക ദേവതകളിലും പ്രകടമായി.
 • സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ അരാമിക്, കോപ്റ്റിക്, പ്യൂനിക്, ബെർബർ, സെൽറ്റിക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ചില ഭാഷാ സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി വാക്കാലുള്ളവയായിരുന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവ ലിപികൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അർമേനിയൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ കോപ്റ്റിക് വിവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
 • ലാറ്റിനിന്റെ വ്യാപനം പലപ്പോഴും മറ്റ് ഭാഷകളുടെ ലിഖിത രൂപങ്ങളെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു; ഉദാഹരണത്തിന്, കെൽറ്റിക് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം എഴുതപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
 • ഭാഷയ്ക്കപ്പുറം, വസ്ത്രധാരണം, പാചകരീതി, സാമൂഹിക സംഘടന (ഗോത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രേതര), സെറ്റിൽമെന്റ് രീതികൾ എന്നിവയിൽ വൈവിധ്യം കണ്ടു.

ആദ്യകാല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികാസം

 • തുറമുഖങ്ങൾ, ഖനികൾ, ക്വാറികൾ, ഇഷ്ടികത്തോട്ടങ്ങൾ, ഒലിവ് ഓയിൽ ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ സാമ്പത്തിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • ഗോതമ്പ്, വീഞ്ഞ്, ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ വലിയ തോതിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ചരക്കുകളായിരുന്നു.
 • ഈ ചരക്കുകൾ പ്രാഥമികമായി നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്: സ്പെയിൻ, ഗാലിക് പ്രവിശ്യകൾ, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക, ഈജിപ്ത്, ഒരു പരിധിവരെ ഇറ്റലി. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നു.
 • വൈൻ, ഒലിവ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഗതാഗതം ‘ആംഫോറേ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു.
https://cbsestudyguru.com/an-empire-across-three-continents/
Economic Expansion of the Early Roman Empire | An Empire Across Three Continents

ഒലിവ് ഓയിൽ: അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന സംരംഭം

 • റോമാ സാമ്രാജ്യം എഡി 140-160 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒലിവ് എണ്ണ വ്യവസായത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
 • ‘ഡ്രെസ്സൽ 20’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്പാനിഷ് ഒലിവ് എണ്ണ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിലുടനീളം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.
 • സ്പാനിഷ് ഒലിവ് കർഷകരുടെ ഈ വിജയം പിന്നീട് മൂന്ന്, നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ നിർമ്മാതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു.
 • എന്നിരുന്നാലും, എ.ഡി 425 ന് ശേഷം വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ ആധിപത്യം ക്ഷയിക്കുകയും ഈജിയൻ, തെക്കൻ ഏഷ്യാമൈനർ (തുർക്കി), സിറിയ, പലസ്തീൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈൻ, ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവയുടെ പ്രധാന കയറ്റുമതിക്കാരായി മാറുകയും ചെയ്തു.
 • മെഡിറ്ററേനിയൻ വിപണികളിലെ ആഫ്രിക്കൻ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ഇടിവ് ഈ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • പ്രദേശങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി ഫലപ്രദമായ ഉൽ പാദന ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗതാഗതം, ചരക്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും മേഖലകൾ

 • അസാധാരണമായ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയ്ക്കും സമ്പത്തിനും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • ഇറ്റലിയിലെ കാമ്പാനിയ, സിസിലി, ഈജിപ്തിലെ ഫയ്യം, ഗലീലി, ബൈസാസിയം (ടുണീഷ്യ), തെക്കൻ ഗൗൾ (ഗാലിയ നർബോണെൻസിസ്), ബെയ്റ്റിക്ക (തെക്കൻ സ്പെയിൻ) എന്നിവ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതും സമ്പന്നവുമായ പ്രദേശങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
 • കാമ്പാനിയ, പ്രത്യേകിച്ചും, ഏറ്റവും മികച്ച വൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തമായിരുന്നു.
 • റോമിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ സിസിലിയും ബൈസാസിയവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
 • ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ജലശക്തി കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, നൂതന ജല-പവർ മില്ലിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉയർന്നുവന്നു, സ്പാനിഷ് സ്വർണ്ണ, വെള്ളി ഖനികളിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഖനന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോഗിച്ചു.
 • നന്നായി സംഘടിതമായ വാണിജ്യ, ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലകൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു, പണം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ഘടകങ്ങൾ റോമൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ സങ്കീർണ്ണത അടിവരയിടുന്നു.

അവികസിത പ്രദേശങ്ങൾ

 • നേരെമറിച്ച്, റോമൻ പ്രദേശത്തിന്റെ വിശാലമായ വിസ്തൃതി വികസിതമായി തുടർന്നു.
 • നുമിഡിയയിലെ (ആധുനിക അൾജീരിയ) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഹുമാൻസ് എന്ന ഇടയ, അർദ്ധ നാടോടി ജീവിതശൈലി നിലനിന്നിരുന്നു.
 • ഈ സമൂഹങ്ങൾ പതിവായി കുടിയേറി, അവരുടെ സവിശേഷമായ അടുപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള കുടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ‘മാപാലിയ’ കൊണ്ടുവന്നു.
 • വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ റോമൻ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വിപുലീകരണം ഈ സമൂഹങ്ങളുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും അവരുടെ ചലനങ്ങളെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • സ്പെയിനിൽ പോലും, വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം പോയി, പ്രധാനമായും ‘കാസ്റ്റെല്ല’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കെൽറ്റിക് സംസാരിക്കുന്ന കർഷകരാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ നിയന്ത്രണം

തൊഴിൽ സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിണാമം

 • റിപ്പബ്ലിക്കൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇറ്റലിയുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടിമവേലയെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അഗസ്റ്റസിന് കീഴിൽ, ഇറ്റാലിയൻ ജനസംഖ്യ 7.5 ദശലക്ഷമായിരുന്നപ്പോൾ, അപ്പോഴും മൂന്ന് ദശലക്ഷം അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • അടിമകൾ ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു, അമിതമായ എണ്ണം ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ഭൂവുടമകൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
 • ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അടിമകളുടെ വിതരണം കുറഞ്ഞു. അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ളവർ ബദലുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു: അടിമ വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂലിപ്പണി പോലുള്ള കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബദലുകൾ.
 • തങ്ങളുടെ അടിമകളോട് പലപ്പോഴും പരുഷമായി പെരുമാറിയിരുന്ന റോമൻ വരേണ്യവർഗം ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കിയ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരായിരുന്നു.
https://cbsestudyguru.com/an-empire-across-three-continents/
Controlling of Workers in the Roman Empire | An Empire Across Three Continents

കൂലിത്തൊഴിലാളികളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം

 • അടിമകൾക്ക് വർഷം മുഴുവൻ തുടർച്ചയായ പരിചരണവും ഉപജീവനവും ആവശ്യമായിരുന്നു, ഇത് അവരുടെ പരിപാലനം ചെലവേറിയതാക്കി.
 • റോമിലെ പൊതുമരാമത്ത് ജോലികൾ പ്രധാനമായും സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ചു, കാരണം അടിമപ്പണിയുടെ വിപുലമായ ഉപയോഗം വളരെ ഉയർന്ന ചെലവ് വരുത്തുമായിരുന്നു.
 • എന്നിരുന്നാലും, സ്വതന്ത്ര തൊഴിൽ അതിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാതെയായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളികൾക്കോ അടിമകൾക്കോ സൂക്ഷ്മമായ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ ജോലി പുരോഗമിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു തൊഴിലുടമകൾക്കിടയിലെ ഒരു പൊതു അനുമാനം.

മേൽനോട്ടവും വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനും

 • മേൽനോട്ടം സുഗമമാക്കുന്നതിന്, തൊഴിലാളികളെ പലപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പുകളോ ടീമുകളോ ആയി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുത്തുകാരിയായ കൊളുമെല്ല, ചെറിയ വർക്ക്ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ വ്യക്തിഗത പരിശ്രമം വിലയിരുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തു.
 • ഉൽപ്പാദനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മോശം മാർഗ്ഗമായി അടിമസംഘങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ പ്ലിനി ദി എൽഡർ വിമർശിച്ചു. സാധാരണയായി കാലിൽ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ അടിമകൾ പരിതാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു.

ആധുനിക തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ

 • ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായങ്ങൾ കഠിനമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, സമകാലിക ആഗോള തൊഴിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ സമാനതകൾ കാണാം. പല ആധുനിക ഫാക്ടറികളും തൊഴിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സമാനമായ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

കർശനമായ തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥകൾ

1. കർശനമായ മേൽനോട്ടവും നിയന്ത്രണവും

 • മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത: നിരന്തരമായ മേൽനോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ, ജോലി ഉൽപാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് റോമാക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. ഈ തത്ത്വം സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളികൾക്കും അടിമകൾക്കും ബാധകമാണ്.
 • സംഘത്തൊഴിലാളികൾ: മേൽനോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളികളെ പലപ്പോഴും സംഘങ്ങളായോ ചെറിയ ടീമുകളായോ സംഘടിപ്പിച്ചു. വ്യക്തിഗത പരിശ്രമത്തിനായി നിരീക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നതിനാൽ കൊളുമെല്ല പത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തു.
 • അടിമകളെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കൽ: അടിമസംഘങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഒരു ദോഷമുണ്ടായിരുന്നു. സംഘങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അടിമകളെ പലപ്പോഴും അവരുടെ കാലുകളാൽ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചു, ഉൽ പാദനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മോശം മാർഗമായി എൽഡർ പ്ലിനി വിമർശിച്ചു.

2. നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസായങ്ങളിലെ കഠിനമായ അവസ്ഥകൾ

 • അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ഫാക്ടറികൾ: ഈ ഫാക്ടറികളിലെ അവസ്ഥകൾ കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ സീൽ ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ, മെഷ് മാസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലകൾ തലയിൽ ധരിക്കുകയും പരിസരം വിടുന്നതിനുമുമ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും വേണം.
 • കാർഷികത്തൊഴിലാളികൾ: കാർഷികജോലി ശാരീരികമായി ആവശ്യമുള്ളതും ജനപ്രീതിയില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈജിപ്ഷ്യൻ കർഷകർ അത് ഒഴിവാക്കാൻ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ വിട്ടു. ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും കർശനമായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ നേരിട്ടു.

3. കട കരാറുകളും ബോണ്ടേജും

 • ഡെറ്റ് കരാറുകൾ: സ്വകാര്യ തൊഴിലുടമകൾ പലപ്പോഴും തൊഴിൽ കരാറുകൾ കടം കരാറുകളായി രൂപപ്പെടുത്തി. ഈ ക്രമീകരണം തൊഴിലുടമകൾക്ക് അവരുടെ ജീവനക്കാർ തങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയും അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തു.
 • കടബാധ്യതയിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ: പല ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളും അതിജീവനത്തിനായി കടബാധ്യതയെ ആശ്രയിച്ചു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ 25 വർഷം പോലുള്ള ദീർഘകാലത്തേക്ക് അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിൽക്കുന്നു.

4. വ്യാപകമായ ഗ്രാമീണ കടബാധ്യത

 • ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ: ഗ്രാമീണ കടബാധ്യത വ്യാപകമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്ര രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു. എ.ഡി. 66-ലെ മഹത്തായ യഹൂദ കലാപം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ, ജനപിന്തുണ നേടുന്നതിനായി വിപ്ലവകാരികൾ പണമിടപാടുകാരുടെ ബോണ്ടുകൾ പോലും നശിപ്പിച്ചു.

5. ആധുനിക തൊഴിൽ നിയന്ത്രണവുമായി സമാനതകൾ

 • ആധുനിക സമാന്തരങ്ങൾ: പരുഷമെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും, റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച തൊഴിൽ നിയന്ത്രണ തത്ത്വങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആധുനിക ഫാക്ടറികളിലും വ്യവസായങ്ങളിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. കർശനമായ മേൽനോട്ടം, തൊഴിലാളി സംഘടന, കരാർ നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഇന്ന് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.

കൂലിത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവിർഭാവം

 • ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്ക് കൂലിപ്പണി വ്യാപകമായതായി പാപ്പിരിയിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കിഴക്കൻ അതിർത്തി നഗരമായ ദാരയെ അനസ്റ്റാസിയസ് ചക്രവർത്തി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചത്. ഉയർന്ന വേതനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കിഴക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ ആകർഷിച്ചാണ് ഇത് നേടിയത്.

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാമൂഹിക ശ്രേണി

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടന ബഹുതലങ്ങളുള്ളതും കാലക്രമേണ ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതുമാണ്. ഇതാ ഒരു സംക്ഷിപ്ത അവലോകനം:

 • സെനറ്റർമാർ: റോമൻ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വരേണ്യരായ സെനറ്റർമാരായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവർ.
 • കുതിരസവാരി ക്ലാസ്: അവർക്ക് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള കുതിരസവാരിക്കാർ, മിക്കപ്പോഴും സമ്പന്നരും ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു.
 • ആദരണീയരായ പൗരന്മാർ: പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീടുകളുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പിന് സാമൂഹിക പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • വൃത്തിഹീനമായ ലോവർ ക്ലാസ്: സർക്കസും നാടകവും ആസ്വദിച്ച സാധാരണക്കാർ ഈ വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു.
 • അടിമകൾ: താഴെത്തട്ടിൽ കുറഞ്ഞ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു.

സാമൂഹിക ശ്രേണിയുടെ പരിണാമം:

 1. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം: സെനറ്റർമാരിൽ പകുതിയോളം പേർ ഇറ്റലിക്കാരായിരുന്നു.
 2. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം (നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ): സെനറ്റർമാരും കുതിരസവാരിക്കാരും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ കിഴക്ക് നിന്നോ നിരവധി കുടുംബങ്ങളുമായി വിപുലമായ പ്രഭുത്വത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു.
 3. അവസാനത്തെ റോമൻ പ്രഭുക്കന്മാർ സമ്പന്നരാണെങ്കിലും, പ്രഭുക്കന്മാർ അല്ലാത്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക വരേണ്യവർഗത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മാത്രമേ കൈവശം വച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

മധ്യവര് ഗം:

 1. ആവിർഭാവം: വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു മധ്യവർഗം വികസിച്ചു.
 2. ഘടന: ബ്യൂറോക്രസിയും സൈന്യവും ഉൾപ്പെടെ സാമ്രാജ്യത്വ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളും കർഷകരും, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ, ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
 3. രക്ഷാകർതൃത്വം: ഈ “മാന്യരായ” മധ്യവർഗം പലപ്പോഴും പ്രമുഖ സെനറ്റർ കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവെന്ന് ടാസിറ്റസ് നിരീക്ഷിച്ചു.

വരുമാന അസമത്വം:

 • അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, റോമിലെ റോമൻ പ്രഭുക്കന്മാർ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക വരുമാനം നേടി, ചിലർ അവരുടെ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് 4,000 പൗണ്ട് വരെ സ്വർണം നേടി, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉപഭോഗം ഒഴികെ.
 • രണ്ടാംതരം വരുമാനം: അതേസമയം, റോമിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിതമായ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു, സാധാരണയായി ആയിരം മുതൽ 1500 പൗണ്ട് വരെ സ്വർണ്ണം.

അവസാന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പണ സമ്പ്രദായം:

 • സ്വർണ്ണത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം: സ്പാനിഷ് വെള്ളി ഖനികളുടെ ക്ഷീണവും വെള്ളി ശേഖരത്തിന്റെ കുറവും കാരണം റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളി അധിഷ്ഠിത കറൻസികളിൽ നിന്ന് മാറി.
 • കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഒരു പുതിയ സ്വർണ്ണ അധിഷ്ഠിത പണ സമ്പ്രദായം അവതരിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചാരം ഉണ്ടായി.

ബ്യൂറോക്രസിയും അഴിമതിയും:

ഉയർന്ന തലത്തിലും മധ്യതലത്തിലുമുള്ള റോമൻ ബ്യൂറോക്രസി താരതമ്യേന സമ്പന്നമായിരുന്നു:

 • സമ്പന്നമായ ബ്യൂറോക്രസി: ഉയർന്നതും ഇടത്തരവുമായ റോമൻ ബ്യൂറോക്രസിക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം സ്വർണ്ണത്തിൽ ലഭിച്ചു, പലപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി.
 • അഴിമതി വെല്ലുവിളികൾ: അഴിമതി, പ്രത്യേകിച്ച് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും സൈനിക വിതരണ ഭരണത്തിലും ബ്യൂറോക്രസിയെ ബാധിച്ചു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രവിശ്യാ ഗവർണർമാരുടെയും പിടിച്ചുപറി കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു.
 • ഇടപെടലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും: അഴിമതി തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും നിയമങ്ങളും, ചരിത്രകാരന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളെ സജീവമായി അപലപിക്കുന്നു.

റോമൻ നിയമവും പൗരാവകാശങ്ങളും:

 • നിയമപരമായ നിയന്ത്രണം: സ്വേച്ഛാധിപത്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവസാന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെ റോമൻ നിയമത്തിന്റെ ശക്തമായ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിയമ ചട്ടക്കൂട് പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചക്രവർത്തിമാരുടെ അധികാരങ്ങൾക്ക്മേലുള്ള ഒരു പരിശോധനയായി പ്രവർത്തിച്ചു.
 • ചക്രവർത്തിമാരെ നേരിടൽ: നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ബിഷപ്പ് ആംബ്രോസിനെപ്പോലുള്ള സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശക്തരായ ചക്രവർത്തിമാരെ പോലും നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞു, സിവിലിയൻ ജനത അമിതമായി കഠിനമോ അടിച്ചമർത്തലോ ആയിത്തീർന്നപ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന പെരുമാറ്റത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

പുരാതന കാലം: റോമൻ ലോകത്തിലെ പരിവർത്തനങ്ങൾ

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിണാമത്തിലും തകർച്ചയിലും നാല് മുതൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള പുരാതന കാലഘട്ടം ഒരു പ്രധാന കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

 1. പിന്നോട്ട് വിപുലീകരണം: പരിമിതമായ തന്ത്രപരമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ മൂല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അമിതമായ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
 2. അതിർത്തി കോട്ടകൾ: ഡയോക്ലീഷ്യൻ അതിർത്തികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി, ബാഹ്യ ഭീഷണികൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 3. സിവിൽ-മിലിട്ടറി വേർപിരിയൽ: സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സിവിലിയനെ വേർപെടുത്തുകയും സൈനിക കമാൻഡർമാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വയംഭരണം നൽകുകയും ചെയ്തു.

കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ

 1. പണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ: കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി 41/2 ഗ്രാം ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സോളിഡസ് എന്ന നാണയം അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് പണ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നാണയങ്ങൾ വൻതോതിൽ നിർമ്മിച്ചു.
 2. ന്യൂഡെല് ഹി: യൂറോപ്പിന്റെയും ഏഷ്യയുടെയും വഴിത്തിരിവില് തന്ത്രപ്രധാനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോണ് സ്റ്റാന്റിനോപ്പിള് പുതിയ തലസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിതമായി.

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സമൃദ്ധിയും

 1. പണ സ്ഥിരത: പണ സ്ഥിരതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പുരാതനകാലത്തിന്റെ അവസാനം കണ്ടു.
 2. ഗ്രാമീണ നിക്ഷേപം: ഓയിൽ പ്രസ്സുകൾ, ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങിയ വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രാമീണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപം നടത്തി.
 3. സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ: സ്ക്രൂ പ്രസ്സുകൾ, ഒന്നിലധികം വാട്ടർ-മില്ലുകൾ തുടങ്ങിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിപുലീകരണത്തിന് കാരണമായി.
 4. വ്യാപാരത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം: ദീർഘദൂര വ്യാപാരം ഒരു പുനരുജ്ജീവനം അനുഭവിച്ചു, ഇത് നഗര അഭിവൃദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം നൽകി.

ഭരണവര് ഗ്ഗത്തിന്റെ ഉയര് ച്ച

 1. സമ്പത്തും അധികാരവും: സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ നഗര സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചു, ഇത് ഭരണ വരേണ്യവർഗത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരും ശക്തരുമാക്കി.
 2. സമ്പന്ന സമൂഹം: ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ വിപുലമായ പണ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സമ്പന്ന സമൂഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
 3. സമീപപൂർവദേശത്തെ വികസനം: കിഴക്കൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വികസിതവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതുമായിരുന്നു.

മതപരിവര് ത്തനം

 1. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഉയർച്ച: ക്രിസ്തുമതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമാക്കാനുള്ള കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ തീരുമാനം അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
 2. സങ്കീർണ്ണമായ മാറ്റം: പരമ്പരാഗത ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ക്രമാനുഗതവും സങ്കീർണ്ണവുമായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ബഹുദൈവ പാരമ്പര്യം നിലനിന്നിരുന്നു.

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയും ശിഥിലീകരണവും

 1. വിഭജനം: റോമൻ സാമ്രാജ്യം കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു, കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ സമൃദ്ധിയും വിപുലീകരണവും അനുഭവിച്ചു.
 2. പാശ്ചാത്യ വിഭജനം: ജർമ്മൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശിഥിലമായി, മധ്യകാലഘട്ടത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു.

ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദയം

 1. അറബ് അധിനിവേശങ്ങൾ: ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉയർച്ച അഗാധമായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. അറബ് അധിനിവേശങ്ങൾ അതിവേഗം വികസിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തു.
 2. അറേബ്യയുടെ ഏകീകരണം: അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെയും ഗോത്രങ്ങളുടെയും ഏകീകരണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാദേശിക വ്യാപനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.

മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം ടൈംലൈൻ

ഭരണാധികാരികൾ സംഭവങ്ങള്
284-305 ടെട്രാർക്കി; ഡയോക്ലീഷ്യൻ പ്രധാന ഭരണാധികാരി 434-53 അറ്റില സാമ്രാജ്യം ഹൂൺ 493 ഓസ്ട്രോഗോത്തുകൾ ഇറ്റലിയിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു 533-50 ജസ്റ്റിനിയൻ ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇറ്റലിയുടെയും വീണ്ടെടുക്കൽ
312-37 കോൺസ്റ്റന്റൈൻ 354-430 ഹിപ്പോയിലെ മെത്രാനായിരുന്ന അഗസ്റ്റിന്റെ ജീവിതം
309-79 ഇറാനിലെ ഷാപൂർ രണ്ടാമന്റെ ഭരണം 378 ഗോത്ത്സ് അഡ്രിയാനോപ്പിളിൽ റോമൻ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി 391 അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ സെറാപ്പിയം (സെറാപ്പിസ് ക്ഷേത്രം) നശിപ്പിക്കൽ 410 വിസിഗോത്തുകൾ റോമിന്റെ സാക്ക് 428 വണ്ടലുകൾ ആഫ്രിക്ക പിടിച്ചെടുത്തു
541-70 ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് 568 ലൊംബാർഡ്സ് ഇറ്റലിയെ ആക്രമിച്ചു. 570 മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജനനം 408-50 തിയോഡോഷ്യസ് രണ്ടാമൻ (പ്രശസ്തമായ ‘തിയോഡോഷ്യൻ കോഡിന്റെ കംപൈലർ’
490-518 അനസ്തേഷ്യസ് 633-42 അറബ് അധിനിവേശങ്ങളുടെ ആദ്യത്തേതും നിർണായകവുമായ ഘട്ടം; സിറിയ, പലസ്തീൻ, ഈജിപ്ത്, ഇറാഖ്, ഇറാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ മുസ്ലിം സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു 661-750 സിറിയയിലെ ഉമയ്യദ് രാജവംശം 698 അറബികൾ കാർത്തേജ് 711 സ്പെയിനിലെ അറബ് അധിനിവേശം പിടിച്ചെടുത്തു.
527-65 ജസ്റ്റിനിയൻ 541-70 ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു
531-79 ഇറാനിലെ ഖുസ്രോ ഒന്നാമന്റെ ഭരണം 568 ലൊംബാർഡുകൾ ഇറ്റലിയിൽ അധിനിവേശം നടത്തി.570 മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം
610-41 ഹെറാക്ലിയസ് 633-42 അറബ് അധിനിവേശങ്ങളുടെ ആദ്യത്തേതും നിർണായകവുമായ ഘട്ടം; സിറിയ, പലസ്തീൻ, ഈജിപ്ത്, ഇറാഖ്, ഇറാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചടക്കിയ മുസ്ലിം സൈന്യം സിറിയയിലെ ഉമയ്യദ് രാജവംശം 698 അറബികൾ സ്പെയിനിലെ കാർത്തേജ് 711 അറബ് അധിനിവേശം പിടിച്ചെടുത്തു.

Next Chapter

Chapter 4 ക്ലാസ് 11 ചരിത്രത്തിനായുള്ള കുറിപ്പുകൾ അധ്യായം 4 സെൻട്രൽ ഇസ്ലാമിക് ലാൻഡ്സ്
Chapter 5 11-ാം ക്ലാസ് ചരിത്രത്തിനായുള്ള നോമാഡിക് എംപയേഴ്സ് കുറിപ്പുകൾ അധ്യായം 5

മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം ടൈംലൈൻ

മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം ഒരു സാമ്രാജ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്?

The Roman Empire covered an expansive territory encompassing most of Europe, the Fertile Crescent, and North Africa.
This chapter delves into the empire’s organization, political dynamics, and social structures.
The Roman Empire boasted diverse local cultures and languages, and strong legal positions for women, but also relied heavily on slave labor.
By the fifth century, the Western part of the empire declined, while the Eastern part remained prosperous.

ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശം പരാമർശിക്കണോ?

ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശിക വിസ്തൃതി തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ മുതൽ കാസ്പിയൻ കടൽ വരെയും കിഴക്കൻ അറേബ്യ വരെ വ്യാപിക്കുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
ഈ വിപുലമായ ആധിപത്യം പുരാതന ഇറാന്റെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും വ്യാപനവും പ്രകടമാക്കി.

What do you understand by the term Late Antiquity?

നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിണാമത്തിനും ശിഥിലീകരണത്തിനും ഉള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്നതും ആകർഷകവുമായ കാലഘട്ടത്തെ പിൽക്കാല പ്രാചീനത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ യുഗം സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ മേഖലകളിലുടനീളം ഗണ്യമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

Leave a Comment